Tjänster

TJÄNSTER


Antikvariska förundersökningar


Antikvarisk rådgivning


Antikvarisk konsekvensbedömning


Antikvariska utlåtanden


Bevarandeprogram


Bevarandeplaner


Byggnadsminnesutredningar


Byggnadsdokumentation


Kulturmiljöutredningar


Kulturmiljöprogram


Kulturmiljöunderlag


Kunskapsunderlag


Kulturhistoriska utredningar & inventeringar


Planeringsunderlag, skydds- och varsamhetsbestämmelser


Riksintresseutredningar (fördjupade riksintressebeskrivningar, översyn av riksintresse)


Sakkunniguppdrag kulturvärden PBL

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved