Vargen

PROJEKT I URVAL


Antikvarisk förundersökning och exteriör färgsättning, Vargen 3 


Brf Vargen 3 ligger på Davidshall i Malmö. Byggnaden är uppförd 1933 efter ritningar av Emil Svenow. Vid en ROT-renovering på 1980-talet målades fasaderna med plastfärg och de gamla fönstren ersattes av nya med annan indelning.


Bostadsrättsföreningen har nu ambitionen att återställa gatufasaden till ett mer ursprungligt skick och anlitade Olga Schlyter Kulturmiljökonsult för att ta fram en antikvarisk förundersökning och ge vägledning vad gäller exteriör färgsättning. Den exakta ursprungliga färgsättningen gick inte att belägga, utan ett förslag togs fram med utgångspunkt i vissa återfunna färgfragment och kunskap om tidstypiska kulörer. Den slutgiltiga färgsättningen togs fram i samverkan med arkitekt Agneta Hahne och i dialog med bostadsrättföreningen.


Årtal: 2019


Plats: Kockumsgatan 5 i Malmö


Beställare: Brf Vargen 3

FÖRE
efter
Vargen kulörer
IMG_20191101_231031_172
1974 (c) Malmö Museer

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved