Latinskolan

PROJEKT I URVAL


Antikvarisk platsanalys, Latinskolan  


Latinskolan i Malmö byggdes 1875 och ritades av arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien. 1958 gjordes en tillbyggnad i väster efter ritningar av Hans Westman. Denna del av skolan ersattes 2012 med en ny byggnadsvolym. På 1970-talet revs en ursprunglig gymnastikbyggnad som låg i södra delen av skoltomten. Den ersattes med en modernistisk gymnastihall ritad av Westman Ateliéerna AB.


I samband med att Malmö stad utredde möjligheten att uppföra en ny sporthall och en gymnastikhall vid skolan tog Olga Schlyter Kulturmiljökonsult fram en antikvarisk platsanalys som underlag i processen. I platsanalysen behandlas kulturmiljöns värden, de befintliga byggnadernas arkitektoniska särdrag liksom skoltomtens relation till den omgivande staden.


Årtal: 2019


Plats: Latinskolan i Malmö


Beställare: Malmö stad, Stadsfastigheter

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved