Kronetorp

PROJEKT I URVAL


Riksintresseanalys, Kronetorp


I Kronetorp som ligger mellan Burlöv och Åkarp har en utbyggnad med nya bostadskvarter påbörjats, Kommunen arbetar med ett planprogram för att utreda förutsättningarna för fortsatt byggnation. Området ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården, och behovet uppstod av att utreda vilken påverkan en fortsatt utbyggnad skulle ha på platsens kulturmiljövärden och på riksintresset.


Olga Schlyter Kulturmiljökonsult genomförde utredningen som fokuserar på riksintressets uttryck inom planområdet samt på planerade åtgärders påverkan på riksintresset i stort. Årtal: 2019


Plats: Burlövs kommun 


Beställare: Burlövs kommun 

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved