Agneshill

PROJEKT I URVAL


Antikvarisk vägledning, Agneshills gård 


Agneshills gård i Gessie söder om Malmö har en mangårdsbyggnad uppförd på 1880-talet. Byggnaden är delvis mycket välbevarad men har i vissa delar renoverats hårt i mitten av 1900-talet. När ägarna nu började planera en renovering och ombyggnad för att återställa byggnaden till ett mer ursprungligt skick anlitade de Olga Schlyter Kulturmiljökonsult. Olga tog fram en antikvarisk vägledning som behandlar såväl byggnadens interiör som exteriör. Förslag på färgsättning presenterades liksom antikvariska förhållningssätt gällande en rad olika detaljer.


Årtal: 2019


Plats: Agneshills gård i Gessie, Vellinge kommun 


Beställare: Privatperson

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved