Presentation

PRESENTATION


Olga Schlyter Kulturmiljökonsult erbjuder konsulttjänster inom kulturmiljösektor och byggnadsantikvarisk verksamhet. Företaget startades av Olga Schlyter och är baserat i Malmö.


Olga är byggnadsantikvarie med lång erfarenhet av antikvariskt arbete såväl inom kommunala processer som i uppdragsverksamhet. Hon var i många år verksam vid Malmö Museer, med ansvar för kulturmiljövård och stadsantikvariska frågor. Efter en period på Nyréns Arkitektkontor i Malmö startade hon eget i januari 2019.


På Malmö Museer jobbade Olga mycket med bygglovsfrågor och andra ärenden kopplade till Plan- och bygglagen. Hon var delaktig i flera stadsutvecklingsprojekt, och har därmed gedigen erfarenhet av gemensam problemlösning och sammanvägning av stadsbyggandets många aspekter. Kulturmiljöns roll i den fysiska planeringen har varit ett fokusområde, och Olga har tagit fram en rad underlag för detaljplaner och planprogram samt varit inblandad i översiktsplanearbete.


Olga drivs i sitt arbete av synen på bebyggelse och kulturmiljöer som både ett historiskt källmaterial och en resurs för framtiden. Hon har en talang för att i ord och bild pedagogiskt förmedla historiska dimensioner och kulturmiljöers värden.


Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved